Dibimbing agar peserta didik memiliki akhlak mulia serta kajian ini diharapkan dapat mengisi ketaqwaan peserta didik.

Kajian Keislaman dan Adab

Dibimbing agar peserta didik memiliki akhlak mulia serta kajian ini diharapkan dapat mengisi ketaqwaan peserta didik.